Logo

कोरोना विरुद्द वाम्बुले भाषामा रमेश राइको सुझाव


कलाखबर संवाददाता,६,बैशाख– काठमाण्डौं । सबैलो आल्याम सेवा स्यामुना अनी नमस्ते उङगु रमेश राई फोटो पत्रकार । विश्वलो फैले दुम्मेङ कोरोना भाइरस आङ कारणखो पोलो विश्वसे त्रसित बाम । उङगुतिचोखो इकिल्याम सस्थ्य लागी डामा जोगे दुम्चा अनि अरुलाई जोगेपाचाङ लागी उङगुतिचोखो भाना लचालो माक्स अनिवार्य पाईकिम भने रान्चो हुन्छ ।

माक्स कलो धेरै चोटि पाईसी आड्डू इलोङ सङक्रमण दुम्मे अरुमुयो लोङ एर सोचा अनि पसललो लचालो ३ मिटर भाना बाक्सीपर्ने बाम ङनाङखो कोठालो ब्लाकिमेङ लोङ साबन काकुखो ला कम्तिलो ३० सेकेन्ड ला मर्सी पर्नेबाम इनाङ कोठालो त्यानै सेनिटाइन्जर बाम भने पाइसाखो बाक्सीपर्छ ।

आचुचु थालो थालो बाकिए उपो ,उमो ,मामा ,पापा, दाजुदिदी उङगुतिचो सबै जागेदुम्साखो बाकिमा अरुलाईए अङमा । उङगुतिचोआङ कुडुलो आमबेलालो जाचाम तुचाम आबा भने उङगुतिचोलाई फोन पास्सा उङगु तिचोना आबाए सम्बन्धित मुयोलोङ ब्लातिगाक्सा पुकुम तर सबै जोगेदूमसाखो बाकीमा डामाए जोगेदुम्की ईनाङखो अरुलाई ए जोगे दुम्किमा है ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्